Als werkgever bent u verplicht zich te houden aan arbeids- en rusttijden voor medewerkers zoals deze zijn vastgelegd in de arbeidstijdenwet. Maar wat houdt dit precies in? Wij leggen de belangrijkste punten van de arbeidstijdenwet uit.

Voor wie geldt de arbeidstijden wet

De arbeidstijd geldt voor alle werknemers vanaf 18 jaar ook stagiares, gedetacheerden en uitzendkrachten.

Uitzondering hierop zijn:

 • Werknemers welke 3 maal het minimumloon of meer verdienen. Behalve bij risicovol werk en nachtdiensten;
 • Zelfstandigen voor zover zij geen risicovol werk uitvoeren zoals bijvoorbeeld vrachtwagen chauffeurs;
 • Vrijwilligers. Vrijwilliger van 16 en 17 jaar mogen geen arbeid verrichten tussen 23:00 en 06:00. Voor kinderen van 15 jaar en jonger welke vrijwilligerswerk doen geldt hetzelfde als arbeid waar ze voor betaald worden;
 • Defensiepersoneel in bepaalde situaties;
 • Bij rampen;

De arbeidstijdenwet geldt voor een werknemer op alle werkzaamheden welke hij verricht ook bij andere werkgevers.

Wat zegt de arbeidstijdenwet

De arbeidstijdenwet schrijft voor hoeveel uur er per dag en week gewerkt mag worden en hoeveel rusttijd een werknemer moet nemen.

Werktijd

 • Een werknemer mag maximaal 12 uur per dag werken;
 • Een werknemer mag niet meer dan 60 uur per week werken;
 • Een werknemer mag niet meer dan gemiddeld 55 uur per week werken over een periode van 4 weken;
 • Een werknemer mag niet meer dan gemiddeld 48 uur per week werken over een periode van 16 weken;

Pauze

 • Bij een dienst van meer dan 5,5 uur is er recht op minimaal 30 minuten. Het is toegestaan deze tijd op te splitsen in twee afzonderlijke pauzes van minimaal 15 minuten;
 • Wanneer dienst wordt gedraaid van meer dan 10 uur dan bestaat er recht op minimaal 45 minuten pauze. Deze tijd kan ook gesplitst worden in 2 of 3 pauzes van minimaal 15 minuten.

Rusttijd

 • Een werknemer moet dagelijks minimaal 11 uur rust krijgen. Dus wanneer een werknemer gewerkt heeft mag een volgende dienst niet binnen de 11 uur beginnen;
 • Eens in de 7 dagen mag de rusttijd ingekort worden tot 8 uur;
 • Wekelijks moet er een rusttijd zijn van 36 uur, wanneer dat niet kan moet in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur (eventueel opgesplitst in periodes van minimaal 32 uur) achter elkaar gerust worden;

Zondagen

 • Per jaar heeft een werknemer minimaal recht op 13 vrije zondagen

Nachtdiensten

 • Per nachtdienst mag niet meer dan 10 uur gewerkt worden
 • Na een nachtdienst die duurt tot na 02:00 uur mag er minimaal 14 uur niet gewerkt worden, maximaal 1 keer per week mag dit ingekort worden tot 8 uur
 • Maximaal 5 keer per 2 weken een 22 keer per jaar mag er een nachtdienst gedraaid worden van 12 uur

Werk en Zwangerschap

Er zijn speciale regels voor een vrouw welke zwanger zijn of net bevallen.

 • Een zwangere vrouw heeft recht op extra pauze
 • Niet verplicht om te werken in nachtdienst
 • Niet verplicht om over te werken

Uitzonderingen

Per bedrijfstak kunnen andere afspraken zijn gemaakt, deze uitzonderingen staan in het Arbeidstijdenbesluit.

Zie ook de site van de rijksoverheid voor meer informatie over de arbeidstijden wet.

Wanneer u meer ondersteuning wil hebben bij uitvoering van de arbeidstijdenwet of advies of dat u voldoet aan de arbeidstijdenwet dan kan ROTS Loonadministratie u hierbij helpen, neem contact op.