Wanneer je als ondernemer een BV wil gaan starten zal je waarschijnlijk ook met de term DGA te maken krijgen.  Het salaris van een DGA leidt bij veel startende ondernemer tot vragen. Wil je hier meer over weten, lees dan deze blog.

DGA is de afkorting voor directeur-grootaandeelhouder. Een DGA komt alleen voor binnen een bv of een nv. Dus als eigenaar van een eenmanszaak of vennoot in een VOF ben je geen DGA. Naast dat je directeur bent van de bv of nv dien je ook een groot deel van de aandelen te bezitten (meer dan 5%).

Als DGA ben je in dienst van de bv of nv en ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf. Wel kan je als DGA persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Het salaris van een DGA

Er is wettelijk bepaald dat de DGA een minimum bedrag aan loon moet genieten, het zogenoemde gebruikelijke loon.

De belastingdienst geeft een minimum DGA salaris aan van €47.000 dat uitbetaald zou moeten worden. Dit heeft de belastingdienst gedaan om te voorkomen dat een ondernemer zich relatief weinig salaris en veel dividend laat uitkeren. Dividend is namelijk veel lager belast dan salaris.

Het minimum salaris van €47.000 is niet zondermeer het loon wat gebruikt kan worden. Er is wettelijk bepaald dat de DGA een minimum bedrag aan loon moet genieten, het zogenoemde gebruikelijke loon. Om te kunnen bepalen wat het gebruikelijke loon is zal het hoogste van de volgende bedragen moeten worden bepaald:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de bv of nv met verbonden lichamen;
  3. Het door de belasting bepaalde minimum loon (€000 voor 2021).

Lager Salaris DGA

In een aantal situaties mag het salaris van de DGA lager worden vastgesteld. Wanneer 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het minimum bedrag wat door de belastingdienst is vastgesteld mag dit lagere loon gebruikt worden. Ook wanneer je als startende ondernemer net begint met je onderneming is het begrijpelijk dat je niet meteen het eerste jaar het DGA-salaris kan betalen.

Wanneer je als DGA een loon wilt hanteren onder het door de belastingdienst vastgestelde minimumloon is het verstandig om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de belastingdienst. Hierbij kun je aan de hand van prognoses en begrotingen laten zien dat een hoger salaris niet mogelijk is. Door het voor te leggen aan de belastingdienst voorkom je het risico van extra loonheffingen, boete en rente.

Wanneer je parttime werkzaam bent mag je het salaris ook vaststellen aan de hand van de parttime factor. Ook wanneer een BV beperkt actief is zal er wel vanuit gegaan worden dat er altijd sprake is van enige werkzaamheden.

Wij helpen je graag met het vaststellen van jouw gebruikelijk loon, doen van de uitkeringstoets of het opzetten van de salarisadministratie voor een DGA. Neem contact met ons op!