Wijziging minimumloon per 1 januari 2022

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 € 1.725 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. De regeling is op 22 oktober 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Het minimumloon stijgt met 1,412 procent.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 voor werknemers van 21 jaar en ouder:

  • € 1,725,00 per maand (juli 2021: € 1.701 per maand)
  • € 398,10 per week (juli 2021: € 392,55 per week)
  • € 79,62 per dag (juli 2021: € 79,62 per dag)

Minimumjeugdloon

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% 1.725,00 398,10 79,62
20 jaar 80% 1.380,00 318,50 63,70
19 jaar 60% 1.035,00 238,85 47,77
18 jaar 50% 862,50 199,05 39,81
17 jaar 39,5% 681,40 157,25 31,45
16 jaar 34,5% 595,15 137,35 27,47
15 jaar 30% 517,50 119,45 23,89

Minimumjeugdloon per 1 januari 2022

Minimumjeugdloon BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden bovenstaande bedragen.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% 1060,90 244,85 48,97
19 jaar 52,5% 905,65 209,00 41,80
18 jaar 45,5% 784,90 181,15 36,23

Minimum jeugdloon BBL-leerlingen per 1 januari 2022

Normale arbeidsduur Normale arbeidsduur is de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren gepubliceerd. Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 januari 2022 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel.

Minimumloon per uur

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
21 jaar en ouder 11,06 10,48 9,96
20 jaar 8,85 8,39 7,97
20 jaar BBL 6,81 6,45 6,13
19 jaar 6,64 6,29 5,98
19 jaar BBL 5,81 5,50 5,23
18 jaar 5,53 5,24 4,98
18 jaar BBL 5,04 4,77 4,53
17 jaar 4,37 4,14 3,94
16 jaar 3,82 3,62 6,44
15 jaar 3,32 3,15 2,99

Minimum uurloon per 1 juli 2022

Officiële bekendmaking Staatscourant – wijziging minimumloon per 1 januari 2022