Wijziging minimumloon per 1 januari 2021

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021 € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. De regeling is op 15 oktober 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Het minimumloon stijgt met 0,29 procent.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021 voor werknemers van 21 jaar en ouder:

  • € 1.684,80 per maand (juli 2020: € 1.680 per maand)
  • € 388,80 per week (juli 2020: € 387,70 per week)
  • € 77,76 per dag (juli 2020: € 77,54 per dag)

Minimumjeugdloon

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%1684,80388,8077,76
20 jaar80%1347,85311,0562,21
19 jaar60%1010,90233,3046,66
18 jaar50%842,40194,4038,88
17 jaar39,5%665,50153,6030,72
16 jaar34,5%581,25134,1526,83
15 jaar30%505,45116,6523,33

Minimumjeugdloon per 1 januari 2021

Minimumjeugdloon BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden bovenstaande bedragen.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,5%1.036,15239,1047,82
19 jaar52,5%884,50204,1040,82
18 jaar45,5%766,60176,9035,38

Minimum jeugdloon per 1 januari 2021

Normale arbeidsduur Normale arbeidsduur is de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren gepubliceerd. Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 januari 2021 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel.

Minimumloon per uur

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur38 uur40 uur
21 jaar en ouder10,8010,249,72
20 jaar8,658,197,78
20 jaar BBL6,656,285,97
19 jaar6,496,145,84
19 jaar BBL5,675,365,09
18 jaar5,405,124,86
18 jaar BBL4,924,664,43
17 jaar4,274,053,84
16 jaar3,733,543,36
15 jaar3,253,072,92

Minimum uurloon per 1 juli 2020

Officiële bekendmaking Staatscourant – wijziging minimumloon per 1 januari 2021